URZĄD GMINY IZABELIN
URZĄD GMINY IZABELIN ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin tel. 22-722-89-30; 22-722-80-05 e-mail: izabelin@izabelin.pl
WARUNKI POGODOWE W IZABELINIE
Wschód słońca: 05:47; Zachód słońca: 17:44; Długość dnia (godz:min): 11:57
STAN ZAPYLENIA PYŁEM PM10
Procentowa zawartość pyłu PM10 z ostatniego pomiaru (100% = 400 µg/m3)
Zmiany stężenia pyłu PM10 [µg/m3] z ostatnich 6h (średnia dla pełnych godzin)
Zmiany stężenia pyłu PM10 [µg/m3] z ostatnich 24h (średnia dla pełnych godzin)
Zmiany stężenia pyłu PM10 [µg/m3] z ostatnich 7 dni (odczyty średniodobowe)
Zmiany stężenia pyłu PM10 [µg/m3] z ostatnich 30 dni (odczyty średniodobowe)
LEGENDA
::LEGENDA (skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza - WIOŚ)::
STAN ZAPYLENIA PYŁEM PM2.5
Procentowa zawartość pyłu PM2.5 z ostatniego pomiaru (100% = 200 µg/m3)
Zmiany stężenia pyłu PM2.5 [µg/m3] z ostatnich 6h (średnia dla pełnych godzin)
Zmiany stężenia pyłu PM2.5 [µg/m3] z ostatnich 24h (średnia dla pełnych godzin)
Zmiany stężenia pyłu PM2.5 [µg/m3] z ostatnich 7 dni (odczyty średniodobowe)
Zmiany stężenia pyłu PM2.5 [µg/m3] z ostatnich 30 dni (odczyty średniodobowe)
LEGENDA
::LEGENDA (skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza - WIOŚ)::